חזון ואסטרטגיה

מצויינות

ביה"ס ישאף לסטנדרטים לימודיים גבוהים ושיפורם התמידי המצוינות האקדמית והקלינית הינה נר לרגלינו

שיתוף פעולה מקצועי בינלאומי

ביה"ס לרנטגנאות ודימות בשיבא פועל בצמוד למרכז מיצ'נר (Michener )בטורונטו - מוסד מוביל ללימוד רנטגנאות ודימות. בנוסף, רואה בשיתופי פעולה בינלאומיים חלק טבעי וחיוני בקידום המקצוע ,סגל ביה"ס והסטודנטים.

יושרה

ביה"ס דוגל בשקיפות ואמינות אישית ורואה בהן תנאי חיוני הכבוד הדדי וסביבת לימודים/עבודה

שליחות

ביה"ס רואה בקידום המקצוע כמשימה לאומית מהמעלה הראשונה . שם לעצמו כמטרה להכשיר ולפתח רנטגנאים לטובת כלל אזרחי ישראל.

יצירתיות

אנו רואים עצמנו כמחוללי שינוי הן בתוכנית הלימודים והן בשימוש בשיטות הלימוד אנו דוגלים בשימוש בסימולציות כחלק אינטגרלי מלימוד המקצוע

חדשנות טכנולוגית

המכשור הרפואי בעולם הדימות הינו המתקדם ביותר בעולם הרפואה , לכן אנו בבית הספר עושים שימוש במכשור החדיש ביותר ,הן בשדה הלימודי והן בהתנסות הקלינית

מזמינים אתכם להיות איתנו בקשר

הגדרות כלליות כניסה למערכת